Nieuws & Praktische Info

 

The spiritual Journey is the unlearning of Fear and the acceptance of Love

School van de Oude Zielen is gelegen te Paanderstraat 80, 8791 Waregem

Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur

 

Wij garanderen kwaliteitsvolle opleidingen.

Onze certificaten zijn conform de wettelijke normen en kan u gebruiken voor zowel particuliere als zelfstandige doeleinden

 

Na het volgen van de opleiding ontvang je een certificaat. Je dient hiervoor alle lessen/modules gevolgd te hebben of geslaagd te zijn voor het examen. 

Een examen dient enkel afgelegd te worden bij bepaalde opleidingen.

 

Onze lesmomenten gaan telkens door op vrijdag, zaterdag, zondag of woensdag.

De modules staan steeds gepland van 10u tot 17u of van 14u tot 17u

 

In al onze opleidingen zijn praktische handboeken inbegrepen.

Voor bepaalde opleidingen bestaat de mogelijkheid om nog bijkomende lesmaterialen aan te kopen.

 

Wat kan je nog zelf meebrengen naar de lesdagen? 

Algemeen: balpen, papier, lunch, pantoffels

Specifiek: dit zal telkens tijdens de lesmomenten besproken worden

 

Betaling van de opleiding

Er kan ten laatste ingeschreven worden voor een opleiding; 14 dagen voor de opleiding start. 

De inschrijving voor een opleiding is pas definitief wanneer u een eerste module heeft voldaan en dit ten laatste 10 dagen alvorens de opleiding start.

Het (overige) lesgeld mag je in 1 keer betalen, in 5 keren betalen of telkens 1 les op voorhand.

Indien u dit wenst, is er de mogelijkheid om een factuur te ontvangen voor de gevolgde modules.

 

Bij het niet aanvangen of bij het voortijdig beëindigen van een opleiding, kunnen wij het lesgeld niet terugstorten,

wegens administratieve kosten die reeds gemaakt zijn.

 

Thee, koffie, water en een kleine versnapering worden voorzien tijdens de lesmomenten. 

Er is de mogelijkheid om een belegd broodje te bestellen.

 

Voor Spirituele Opleidingen

Dans van Vlinders 

Paanderstraat 80

8791 Waregem

IBAN BE49 6718 0720 4971

Mededeling: Jouw naam + soort opleiding

 

Voor Holistische Opleidingen

Spiritueel Bewustzijn 

Paanderstraat 80

8791 Waregem

IBAN BE59 6718 0191 3926

Mededeling: Jouw naam + soort opleiding

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave/website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

 

 

Everything that happens in the Universe starts with Intention